88300011.jpg

Devetaal grondlak a

Artikelnummer Omschrijving inhoud variant
88300012 DROST DEVETAAL GRONDLAK A MIX WIT 2,5 2,5 l P
88300112 DROST DEVETAAL GRONDLAK A (OP KLEUR) 2,5 2,5 l OP KLEUR
88300031 DROST DEVETAAL GRONDLAK A BASIS TR 1 l TR
88300032 DROST DEVETAAL GRONDLAK A BASIS TR 2,5 2,5 l TR
88300110 DROST DEVETAAL GRONDLAK A MIX WIT 1 l WIT