Maatschappelijk Verantwoord OndernemenOndernemers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid naar hun interne en externe omgeving. Daar waar we kunnen en het de continuïteit van het bedrijf niet schaadt, zoeken we naar mogelijkheden om die verantwoordelijkheid te nemen.

Gecertificeerd door MVO Alliantie

De Olijslager Groep ontving op 10 januari 2019 het MVO certificaat van de MVO Alliantie Noord-Nederland (www.mvoalliantie.nl). De MVO alliantie is een samenwerking van bedrijven en organisaties in de drie Noordelijke provincies, die is opgericht om bewustwording en actief handelen rond sociaal en duurzaam ondernemen te bevorderen en te versnellen.

Mensen

Werkzekerheid wil iedereen, het liefst in balans met het privéleven. Ondanks het seizoenskarakter van onze branche heeft 97% van de mensen in ons bedrijf een vaste arbeidsovereenkomst en is er veel ruimte om het werk af te stemmen op het privéleven. We werken daarnaast zeer nauw samen met het UWV en lokale re-integratiebureaus. Ruim 5% van ons medewerkersbestand heeft een beperkte inzetbaarheid. 

De Olijslager groep is daarnaast een erkend leerbedrijf. We bieden jaarlijks minimaal 10 studenten de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Ons ziekteverzuim (kort- en langdurig samen) ligt al jaren tussen de 2,2 en 2,7%. We stimuleren onze collega’s om binnen en buiten het vakgebied cursussen en opleidingen te volgen om zich zo continu te blijven ontwikkelen. Met het Olijslager Sponsorfonds stimuleren we concrete sportieve initiatieven waaraan collega’s direct verbonden zijn. 

Energie

Om onze CO2 uitstoot te beperken, zijn vestigingen uitgerust met energiezuinige (LED) verlichting, rijden onze serviceauto’s op aardgas en is de afgelopen 2 jaar ons wagenpark van grotere vrachtauto’s vervangen door schonere en energiezuinige dieselmotoren (EURO 6). In het leasewagenpark rijden 4 hybride auto’s die worden opgeladen met groene stroom van zonnepanelen op het dak van het woonhuis van de medewerker. 

Producten

In ons productassortiment zijn we een aanjager bij leveranciers en onze klanten voor de toepassing van milieuvriendelijker producten. We dagen onze leveranciers continu uit om met nieuwe en geschiktere oplossingen te komen.

Op onze website www.ecolijn.nl zetten we de verschillende keurmerken in de branche op een rij en delen we zoveel mogelijk nieuwe en innovatieve oplossingen van onze leveranciers en klanten. Daarmee helpen we onze klanten om een groene keuze te kunnen maken.

Logistiek

Onze leveranciers leveren centraal aan in ons distributiecentrum en combineren kleine leveringen aan onze vestigingen tot bulktransport vanuit ons centrale magazijn. We beperken daarmee het aantal vervoersbewegingen en werken zo efficiënter en milieuvriendelijker.

In de keten denken we met zowel onze leveranciers als onze afnemers continu na over slimme oplossingen. Zo is het Olijslager Materiaal Management systeem ontstaan waarmee het aantal logistieke bewegingen op de bouw aanzienlijk wordt verkleind. Beter voor bewoners en de gebruikers van onze materialen. 

Daarnaast stimuleren we het gebruik van S@les in de Bouw. Door de vereenvoudiging van administratieve processen hebben we minder faalkosten, minder inspanning en minder gebruik van verbruiksmaterialen. 

Tenslotte leveren we met onze commerciële organisatie als ketenpartner een bijdrage aan Resultaatgerichte Samenwerkingen. Het doel hiervan is om tegen lagere kosten een beter resultaat te bereiken voor de ketenpartners en voor de opdrachtgever in het bijzonder.