Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ondernemers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid naar hun interne en externe omgeving. Daar waar we kunnen en het de continuïteit van het bedrijf niet schaadt, zoeken we naar mogelijkheden om die verantwoordelijkheid te nemen. 

De Olijslager Groep ontving op 10 januari 2019 het MVO certificaat van de MVO Alliantie (www.mvoalliantie.nl).


Onze overige intiatieven op het gebied van MVO:

Voor collega's
Werkzekerheid wil iedereen, het liefst in balans met het privéleven. Ondanks het seizoenskarakter van onze branche heeft 97% van de mensen in ons bedrijf een vaste arbeidsovereenkomst en is er veel ruimte om het werk af te stemmen op het privéleven. We werken daarnaast zeer nauw samen met het UWV en lokale re-integratiebureaus. Ruim 5% van ons medewerkersbestand heeft een beperkte inzetbaarheid. De Olijslager groep is daarnaast een erkend leerbedrijf. We bieden jaarlijks minimaal 10 studenten de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Ons ziekteverzuim (kort- en langdurig samen) ligt al jaren tussen de 2,2 en 2,7%. We stimuleren onze collega’s om binnen en buiten het vakgebied cursussen en opleidingen te volgen om zich zo continu te blijven ontwikkelen. Met het Olijslager Sponsorfonds stimuleren we concrete sportieve initiatieven waaraan collega’s direct verbonden zijn.  

Energie
Om onze CO2 uitstoot te beperken, zijn vestigingen uitgerust met energiezuinige (LED) verlichting, rijden onze serviceauto’s op aardgas en is de afgelopen 2 jaar ons wagenpark van grotere vrachtauto’s vervangen door schonere en energiezuinige dieselmotoren (EURO 6). In het leasewagenpark rijden 4 hybride auto’s die worden opgeladen met groene stroom van zonnepanelen op het dak van het woonhuis van de medewerker.

Producten
In ons productassortiment zijn we een aanjager bij leveranciers en onze klanten voor de toepassing van milieuvriendelijker producten. Zo kunnen onze klanten kiezen uit diverse biobased productoplossingen zoals Copperant (www.copperant.nl). De ontwikkeling hiervan staat nog in de kinderschoenen maar we dagen onze leveranciers continu uit om met nieuwe en geschiktere oplossingen te komen.

Logistiek
Onze leveranciers leveren centraal aan in ons distributiecentrum en combineren kleine leveringen aan onze vestigingen tot bulktransport vanuit ons centrale magazijn. We beperken daarmee het aantal vervoersbewegingen en werken zo efficiënter en milieuvriendelijker.

In de keten denken we met zowel onze leveranciers als onze afnemers continu na over slimme oplossingen. Zo is het Olijslager Materiaal Management systeem ontstaan waarmee het aantal logistieke bewegingen op de bouw aanzienlijk wordt verkleind. Beter voor bewoners en de gebruikers van onze materialen. Daarnaast stimuleren we het gebruik van S@les in de Bouw. Door de vereenvoudiging van administratieve processen hebben we minder faalkosten, minder inspanning en minder gebruik van verbruiksmaterialen. Tenslotte leveren we met onze commerciële organisatie als ketenpartner een bijdrage aan Resultaatgerichte Samenwerkingen. Het doel hiervan is om tegen lagere kosten een beter resultaat te bereiken voor de ketenpartners en voor de opdrachtgever in het bijzonder.

Bedrijfsambassadeur Oxfam Novib
Als gezond bedrijf zijn we in staat om anderen te stimuleren om zichzelf te ontwikkelen. Niet alleen binnen onze eigen organistatie maar ook daar buiten. Daarom hebben we ons aangesloten als bedrijfsambassadeur bij het Oxfam Novib Ondernemers voor Ondernemers netwerk.

Met een jaarlijkse donatie van € 3.000 stellen we Oxfam Novib in staat om microkredieten te verstrekken aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Een ondernemer krijgt daarmee een financieel steuntje in de rug door middel van een startkapitaal om een bedrijf op te bouwen. Als het goed gaat, wordt deze lening terugbetaald aan Oxfam Novib, die het geld weer kan uitlenen aan een andere ondernemer.